Обменна визита в България в рамките на международния проект SURVIVOR

Алиансът за защита от насилие основано на пола е асоцииран партньор в международния проект SURVIVOR, с финансовата подкрепа на DG – Justice на Европейския съюз. Водещата организация е Асоциация „Диотима” – Р Гърция в партньорство с Национален секретариат по равнопоставеност към Министерство на вътрешните работи на Р Гърция, - International Rescue Committee – Гърция и Национален център за изследване на равнопоставеността на Р Гърция.
13/06/19 11:43

Основен фокус на проекта е насилието, основано на пола и защитата на бежанци, мигранти и търсещи международна закрила чрез повишаване на капацитета на институциите/организации, доставчици на услуги, работещи на първа линия, повишаване на информираността на широката аудитория относно културалните особености и потребности на жертвите, както и адаптирането на предоставяните услуги.

В периода 27-29 май 2019 г.бе осъществена обменна визита за представяне на добри практики в България, в рамките на която бяха проведени срещи и посещения с представители на Националния съвет по равнопоставеност на мъжете и жените към МТСП, Национален омбудсман, Гранична полиция, Национална комисия за борба с трафика на хора, посещение на бежански център „Военна рампа”, срещи с представители на „Лекари на света”, Съвет на жените-бежанки и УНИЦЕФ – България. Представен бе опитът на АЗНОП в предоставянето на закрила на жертви на насилие, основано на пола, както и работа с бежанци и търсещи закрила.

Към новини